📃 کولاکوویچ در وقت استراحت چه گفت؟

عامل برد ایران

به گزارش آریا ورزش , ایگورکولاکوویچ در وقت استراحت وقتی که بازیکنانش در امتیازات عقب هستند، سعی به ترغیب بازیکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد اما چگونه؟!! ایگور کولاکوویچ در ابتدای امر با قوانین سختگیرانه ای که برای بازیکنان ترسیم نمود، شاید در اذهان این طور تداعی شد که او قادر نخواهد بود در لحظاتی که شاگردانش عقب می افتند، خشم خود را فروخورد اما در هفته اول لیگ جهانی هر زمانی که کولاکوویچ تقاضای وقت استراحت می کرد در کنار توضیحات تکنیکی به آن ها می گفت: “سرتان را بالا بگیرید و از اینکه عقب هستید، خجالت نکشید. سعی کنید بجنگید. عقب بودن امتیاز که نشانه باخت نیست. شما هنوز هم فرصت دارید”.

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi