🎙 شاهمیری از تغییرات قوانین داوری والیبال در لیگ جهانی امسال می گوید

لیگ جهانی والیبال 2017

به گزارش آریاورزش، دور مقدماتی سطح یک لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ از ۱۲ تا ۲۸ خردادماه با حضور ۱۲ تیم صربستان، برزیل، فرانسه، ایتالیا، لهستان، آمریکا، روسیه، ایران، بلژیک، آرژانتین، بلغارستان و کانادا در گروه های متفاوت و در سه هفته برگزار می شود.

محمد شاهمیری که برای قضاوت در هفته نخست لیگ جهانی به روسیه رفته است، درباره قوانین جدید والیبال در لیگ جهانی گفت: دو تغییر مهم در لیگ جهانی امسال ایجاد شده است که نخست محل گرم کردن ذخیره هاست. در بازی های لیگ جهانی امسال منطقه گرم کردن ذخیره ها به پشت نیمکت تیم ها آماده است و بازیکنان حق ندارند در مدت مسابقه جای دیگری گرم کنند.

داور بین المللی والیبال دیگر تغییر لیگ جهانی را نحوه اعلام تعویض ها دانست و گفت: در مسابقات قبلی از راکت برای اعلام تعویض ها استفاده می شد اما از این به بعد در رقابت هایی که از تبلت برای ارتباط تیم ها با داوری استفاده می شود، برای تعویض از راکت استفاده نخواهد شد. مربی تعویض را با اعلام شماره بازیکنان تعویضی از طریق تبلت اطلاع می دهد و در دو مونیتور کنار میز منشی که هر مونیتور برای یک تیم است، این موضوع به نمایش گذاشته می شود، سپس بازیکن بدون راکت به کنار زمین مسابقه و محل تعویض می رود تا اینکار انجام شود.

شاهمیری گفت: این روش در مسابقات هندبال هم انجام می شود. بار دیگر یادآوری می کنم این روش برای مسابقات والیبالی که از تبلت استفاده می شود مانند لیگ جهانی استفاده می شود و در مسابقات بدون تبلت به همان روش راکتی تعویض ها انجام می شود.

وی به نصب مانیتور ویژه برای مدت هشت ثانیه سرویس اشاره کرد و گفت: مانیتور روبروی داور اول و در کنار میز منشی ها نصب شده است و از زمان سوت داور اول، ثانیه شمار این مانیتور شروع می شود و تا هشت ثانیه به رنگ سبز است و در ثانیه های ۹ به بعد قرمز رنگ می شود که نشان دهنده خطای سرویس در مهلت معین است.

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi