🎙 میلکوویچ: حرفی از خداحافظی نزده بودم

کواچ کاری کرد که بقیه در انجام آن ناتوان بودند

به گزاراش “آریاورزش” و به نقل از خبرگزاری فارس، ایوان میلکوویچ در تیتر رسانه‌ها قرار گرفته و همه پس از قهرمانی او با «ترکیش هالکبند» از خداحافظی‌اش سخن می‌گویند، اما این ستاره صربستان از ادامه بازیگری خود سخن گفت. بازیکن ۳۸ ساله اظهار داشت:‌ مردمی که مرا می‌شناسنند خبر داشته که من از چیزی رونمایی نکردم. همچین از خداحافظی خود نیز خبری ندادم. به نظرم زمان به تو همه چیز را می‌گوید و من چون مصدومیتی ندارم احساس خوبی دارم. تابستان در راه بوده و وقتی برای خانواده، سفر و انجام وظیفه‌ام برای فدراسیون صربستان ایجاد می‌شود.

ستاره قهرمان جام ترکیه تصریح کرد: کسب مقام نخست در لیگی مثل ترکیه کوچک نخواهد بود، آن هم در سن ۳۸ سالگی. زمانی که فصل را آغاز کردیم با توجه به عملکرد بسیار بدمان کسی فکر نمی‌کرد در انتها روی تخت پادشاهی بنشینیم. میلکوویچ درمورد اسلوبودان کواچ، مربی خود ادامه داد: او همه چیز برای ما تغییر داد. کاری کرد که بقیه در انجام آن ناتوان بودند. او به من ۳۸ ساله شانسی بخشید تا خودم را اثبات کنم و ارزش‌هایم را در این سن نشان دهم. برای شخصی مثل کواچ، همه کار می‌کنم زیرا او مرا هدایت و راهنمایی کرد.

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi