💐 هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز 🌺

🌺 بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک

🌺 شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک

🌺 آسمان آبی و ابر سپید

🌺 برگهای سبز بید

🌺 عطر نرگس، رقص باد

🌺 نغمه شوق پرستوهای شاد

🌺 خلوت گرم کبوترهای مست

🌺 نرم نرمک می رسد اینک بهار

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi