⭐️برد بزرگ مودنا در شب درخشش انگاپت و هولت مقابل ابرقدرت لهستانی

آسه‌کو رسوویا 2 - مودنا 3

آسه‌کو رسوویا لهستان - مودنا ایتالیا

مرضیه راد: به گزارش آریاورزش، دور رفت مرحله پلیآف لیگ قهرمانان اروپا بین دو تیم سرشناس ایتالیایی مودنا و لهستانی رسوویا با نتیجه دراماتیک و نزدیک ۳-۲ به سود تیم ایتالیایی خاتمه یافت.

[event_results 122077]

برنامه بازی برگشت: پنج‌شنبه ۳ فروردین، از ساعت ۲۳ به وقت تهران در مودنا ایتالیا

بهترین‌های بازی: 

اغوین انگاپت، دریافت‌کننده، فرانسه
اغوین انگاپت، دریافت‌کننده، فرانسه

اغوین انگاپت از مودنا ایتالیا با ۲۷ امتیاز 

مکسول هولت، مدافع میانی، آمریکا
مکسول هولت، مدافع میانی، آمریکا

مکسول هولت از مودنا ایتالیا با ۵ دفاع منجر به امتیاز

تیبو غوساد، پشت‌خط‌زن، فرانسه
تیبو غوساد، پشت‌خط‌زن، فرانسه

تیبو غوساد از آسه‌کو رسوویا لهستان با ۴ امتیاز مستقیم سرویس

اغوین انگاپت، دریافت‌کننده، فرانسه
اغوین انگاپت، دریافت‌کننده، فرانسه

اغوین انگاپت از مودنا ایتالیا با ۲۷ درصد اثربخشی دریافت

اغوین انگاپت، دریافت‌کننده، فرانسه
اغوین انگاپت، دریافت‌کننده، فرانسه

اغوین انگاپت از مودنا ایتالیا با ۲۳ ابشار منجر به امتیاز

گزارش ست به ست:

در ست اول تا امتیاز ۱۳ دو تیم بسیار نزدیک به هم پیش رفتند تا ایکه رسوویا توانست از فرصتهایش بهتر استفاده کرده و ۱۸-۱۴از مودنا پیش بیفتد.بعد از اینکه اختلاف ۴ امتیازی شد، انگاپت این ستاره بی بدیل فرانسوی تیم مودنا بار دیگر به کمک تیمش شتافت و توانست اختلاف امتیازرا جبران کرده و ۲۳-۲۲برساند. اما در نهایت ابن تیم رسوویا بود که توانست ست اول را ۲۵-۲۳ به سود خود به پایان برساند.

آسه‌کو رسوویا لهستان - مودنا ایتالیا
آسه‌کو رسوویا لهستان – مودنا ایتالیا

در ست دوم این مودنا بود که ۸-۶تایم فنی اول را به سود خود کرد ولی بار دیگر رسوویا توانست ۱۵-۱۲پیش بیفتد. اما این تیم خوشنام ایتالیایی بار دیگر نتیجه را در امتیاز ۱۸ برابر کرد تا رالی بین دو تیم در انتهای ست دوم سختر شود ولی مودنای انرژی گرفته از این جبران امتیاز، اجازه خودنمایی به رسوویا نداد و ست دوم را ۲۵-۱۹ برای خود ثبت کرد.

آسه‌کو رسوویا لهستان - مودنا ایتالیا
آسه‌کو رسوویا لهستان – مودنا ایتالیا

این ست را ایتالیا طوفانی آغاز کرد و ۱۲-۹ از رسوویا پیش افتاد ولی این تیم لهستانی تیم دست و پا بسته ای نبود و در امتیاز ۱۳ توانست مودنا را متوقف کرده و برابر شوند و بار دیگر نبردی تنگاتنگ در روی تور ایجاد شد. حمله های کوبنده،دفاع های بی نقص همه و همه هیجان بازی را هر جه بیشتر کرده بود و در نهایت این رسوویا بود که این ست را در اوج زیبایی و هیجان ۲۷-۲۵ به سود خود کند.

آسه‌کو رسوویا لهستان - مودنا ایتالیا
آسه‌کو رسوویا لهستان – مودنا ایتالیا

بار دیگر در این ست مودنا ۱۰-۷ پیش افتاد تا اینکه مارکو ایوویچ و تیبو غوساد بار دیگر رسوویا را در امتیاز ۱۳ با مودنا برابر کردند با اینکه ۱۳ را همیشه عدد نحسی مینامند ولی برای تیم رسوویا این عدد در این بازی عدد شانس شد. اما بار دیگر این ستاره مهارنشدنی فرانسوی همراه با پشت خط زن این تیم لوکا ۴امتیاز پیاپی را برای مودنا کسب کردند. و این ست ۲۵-۱۹ به سود تیم مودنا رقم خورد تا بار دیگر همه چیز برابر شود و نتیجه این بازی تماشایی در ست پنجم مشخص شود.

آسه‌کو رسوویا لهستان - مودنا ایتالیا
آسه‌کو رسوویا لهستان – مودنا ایتالیا

وای خدای من ست پنجم را مودنا کوبتده آغاز کرد و در همان ابتدای ست ۵-۱ از رسوویا پیش افتاد. اما تیم رسوویا به هیچ عنوان کوتاه نیامد و بازی را واگذار نکرد و واقعا برای امتیازات جنگید و توانست به بازی برگردد و تیم‌ها در امتیاز ۱۲ برابر شدند. مودنا که دید اگر کوتاه بیاید بازی را واگذار خواهد کرد بعد از امتیاز ۱۲ دیگر نگذاشت رسوویا نفس بکشد و ۳ امتیاز پشت سر هم گرفت و ست را ۱۵-۱۲ و بازی را با نتیجه ۳-۲ به سود خود به پایان رساند.

آسه‌کو رسوویا لهستان - مودنا ایتالیا
آسه‌کو رسوویا لهستان – مودنا ایتالیا

گزارش تصویری: 

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi