آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.

🎥 ۳۰ حرکت برتر بارتوش کورک گرگ لهستانی تیم اسکرا بلهاتوف

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد