آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.

🎥 مصاحبه صبا ایدلخانی بازیکن ذوب آهن پس از غلبه بر سایپا

مصاحبه صبا ایدلخانی بازیکن ذوب آهن پس از غلبه بر سایپا در زیر مشاهده کنید

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد