آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.

🎥 مصاحبه بانوان سایپا پس از دیدار با ذوب آهن

تصاویر دیدار بانوان سایپا و پارسه

مصاحبه بانوان سایپا پس از دیدار با ذوب آهن را در زیر مشاهده کنید

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد