برنامه مرحله پلی آف، نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر والیبال ۹۳

مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال از ۲۹ بهمن ماه آغاز و به مدت ۱۲ روز ادامه خواهد داشت.
به گزارش آریا ورزش و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، بر اساس اعلام سازمان لیگ مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ۲۴ بهمن ماه به پایان می رسد و مرحله پلی آف از روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه آغاز می شود.

در مرحله پلی آف در نهایت ۱۲ مسابقه بین هشت تیم صعود کننده از دو گروه مقدماتی این رقابت ها برگزار می شود که برنامه آن به قرار زیر است:

چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه – بازی اول
۱-    تیم اول گروه یک با تیم چهارم گروه دو (میزبان تیم اول گروه یک)
۲-    تیم دوم گروه یک با تیم سوم گروه دو (میزبان تیم دوم گروه یک)
۳-    تیم دوم گروه دو با تیم سوم گروه یک (میزبان تیم دوم گروه دو )
۴-    تیم اول گروه دو با تیم چهارم گروه یک (میزبان تیم اول گروه دو)

چهارشنبه ششم اسفندماه – بازی دوم
۵-    تیم چهارم گروه دوم با تیم اول گروه یک (میزبان تیم چهارم گروه دو)
۶-    تیم سوم گروه دو با تیم دوم گروه یک (میزبان تیم سوم گروه دو)
۷-    تیم سوم گروه یک با تیم دوم گروه دو (میزبان تیم سوم گروه یک)
۸-    تیم چهارم گروه یک با تیم اول گروه دوم (میزبان تیم چهارم گروه یک)

یکشنبه ۱۰ اسفندماه – بازی سوم (در صورت نیاز)
۹-    تیم اول گروه یک با تیم چهارم گروه دو (میزبان تیم اول گروه یک)
۱۰-   تیم دوم گروه یک با تیم سوم گروه دو (میزبان تیم دوم گروه یک)
۱۱-   تیم دوم گروه دو با تیم سوم گروه یک (میزبان تیم دوم گروه دو )
۱۲-   تیم اول گروه دو با تیم چهارم گروه یک (میزبان تیم اول گروه دو)

مسابقات مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال نیز با حضور چهار تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها از ۱۷ اسفندماه به صورت متمرکز و دو بازی از سه بازی در تهران برگزار خواهد شد که برنامه آن به قرار زیر است:

یکشنبه ۱۷ اسفندماه – بازی اول
۱۳-   تیم پیروز مسابقه (سه بازی از دو بازی) تیم اول گروه یک با تیم چهارم گروه دو و تیم پیروز مسابقه (سه بازی از دو بازی) تیم سوم گروه یک با تیم دوم گروه دو
۱۴-   تیم پیروز مسابقه (سه بازی از دو بازی) تیم اول گروه دو با تیم چهارم گروه یک و تیم پیروز مسابقه (سه بازی از دو بازی) تیم سوم گروه دو با تیم دوم گروه یک

سه شنبه ۱۹ اسفندماه – بازی دوم
۱۵-   تیم پیروز مسابقه (سه بازی از دو بازی) تیم اول گروه یک با تیم چهارم گروه دوم و تیم پیروز مسابقه (سه بازی از دو بازی) تیم سوم گروه یک با تیم دوم گروه دو
۱۶-   تیم پیروز مسابقه (سه بازی از دو بازی) تیم اول گروه دو با تیم چهارم گروه یک و تیم پیروز مسابقه (سه بازی از دو بازی) تیم سوم گروه دو با تیم دوم گروه یک

پنج شنبه ۲۱ اسفندماه – بازی سوم (در صورت نیاز)
۱۷-   تیم پیروز مسابقه (سه بازی از دو بازی) تیم اول گروه یک با تیم چهارم گروه دوم و تیم پیروز مسابقه (سه بازی از دو بازی) تیم سوم گروه یک با تیم دوم گروه دو
۱۸-   تیم پیروز مسابقه (سه بازی از دو بازی) تیم اول گروه دو با تیم چهارم گروه یک و تیم پیروز مسابقه (سه بازی از دو بازی) تیم سوم گروه دو با تیم دوم گروه یک

دیدار رده بندی و نهایی لیگ برتر والیبال در دوره زمانی ۲۳ تا ۲۷ اسفندماه برگزار خواهد شد.final-schedule2

Wwwxxxx downlod xxx video mula-landi