انتخاب دسته بندی

شهرداری تبریز

🎙 دیرک وستفال از والیبال و فرهنگ ایران می گوید

دیرک وستفال بازیکن آلمانی تیم والیبال شهرداری تبریز در مصاحبه‌ای متفاوت با یکی از رسانه‌های کشورش، درباره شرایط فرهنگی و بازی در ایران مسائل شنیدنی را از نگاه یک آلمانی در ایران مطرح کرده است.
ادامه مطلب ...