آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.
انتخاب دسته بندی

سایپا تهران

🎙 شعبان خمسه : الویت باشگاه استفاده از مربی داخلی بود

شعبان خمسه سرمربی تیم والیبال سایپا گفت: امروز ژیکوف در دفتر باشگاه حاضر و استعفا کرده، نظر باشگاه این بود که از کادر داخلی استفاده کنند، این مسئولیت را به من پیشنهاد کردند. 
ادامه مطلب ...