انتخاب دسته بندی

لیگ برتر والیبال

🎙 سرمایه به دنبال جذب کاپیتان / کارخانه: از سعید عذرخواهی می‌کنم!

مصطفی کارخانه سرمربی باشگاه بانک سرمایه از مذاکرات این تیم با سعید معروف کاپیتان تیم ملی و فصل گذشته باشگاه پیکان خبر داد تا تیمی به مراتب قدرتمندتر از سال گذشته روانه لیگ برتر کند. اما معروف و کارخانه کدورتی دیرینه دارند.
ادامه مطلب ...

📃مربی سابق شهرداری ارومیه به فدراسیون جهانی والیبال شکایت میکند

تراویتسا، سرمربی پیشین تیم شهرداری ارومیه که به خاطر پرداخت نشدن حقوقش از سوی باشگاه، ارومیه را ترک کرد اعلام کرده است در صورت پرداخت نشده بدهی به فدراسیون جهانی والیبال شکایت میکند.
ادامه مطلب ...