آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.
انتخاب دسته بندی

لیگ برتر

🎙پیمان اکبری : سعید معروف با اشراف کامل به قوانین سعی در قانع کردن داور داشت

پیمان اکبری: قبل از اینکه فرهاد پیروت پور شروع به زدن سرویس کند، ۲ بازیکن از تیم من وارد زمین شدند. پس سوت زدن داور دوم برای خطای ارنج از نظر من اشتباه بوده است.
ادامه مطلب ...