انتخاب دسته بندی

بانک سرمایه

🎙 سرمایه به دنبال جذب کاپیتان / کارخانه: از سعید عذرخواهی می‌کنم!

مصطفی کارخانه سرمربی باشگاه بانک سرمایه از مذاکرات این تیم با سعید معروف کاپیتان تیم ملی و فصل گذشته باشگاه پیکان خبر داد تا تیمی به مراتب قدرتمندتر از سال گذشته روانه لیگ برتر کند. اما معروف و کارخانه کدورتی دیرینه دارند.
ادامه مطلب ...