آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.
انتخاب دسته بندی

آرمان اردکان

🎙میرحسینی : محمد وادی می‌تواند یکی از گزینه‌های پاسوری تیم ملی باشد

میرحسینی : وقتی دیدم که تیم‌های سایپا و شهرداری تبریز با تیم دوم و سوم خود به مصاف حریفان رفته‌اند، ما هم تصمیم گرفتیم از بازیکنان اصلی خود در گنبد استفاده نکنیم.
ادامه مطلب ...