انتخاب دسته بندی

والیبال ایران

⭐️نگاهی متفاوت به سفر استویچف به ایران

رادوستین استویچف یکی از گزینه های سرمربیگری ایران پس از سه روز اقامت و بررسی همه جانبه سطح کیفی و امکانات فدراسیون والیبال، برای ادامه کارش به ایتالیا باز خواهد گشت. نکته حائز اهمیت این است که دست‌آوردهای این مذاکره برای طرفین چیست و این مذاکره تا چه حد موفقیت آمیز بوده است.
yoast seo premium free