آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.
انتخاب دسته بندی

مصاحبه

🎙 پیمان اکبری: اگر امتیاز آخر هاوش خطا نبود٬ برای همیشه از والیبال می‌روم / تیم من از بازی با سرمایه روحیه خود را باخته است

سرمربی پیکان گفت: سه هفته است که در خصوص داوری سکوت کردیم و من دیگر خسته شده‌ام! همان اتفاقاتی که در بازی با سرمایه برای ما افتاد٬ بارها دارد تکرار می‌شود و ما امروز شاهد پیامد این اشتباهات هستیم.
ادامه مطلب ...

🎙بهروز عطایی : لیگ برتر والیبال ایران در چارچوب استانداردهای جهانی عمل نکرده است

بهروز عطایی : فعالیت مربیان ایران در جهان، ایجاد تحول در ساختار باشگاهی و افزایش انسجام خانواده والیبال، سه محور مهم برای بازنگری در فعالیت های والیبال با مدیریت جدید است.
ادامه مطلب ...