آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.
انتخاب دسته بندی

مرحله حذفی و نهایی

اظهارات سرمربی و کاپیتان روسیه پس از شکست در دیدار رده بندی المپیک

آلکنو، سرمربی روسیه: زمانیکه ما در اتوبوس بودیم و به اینجا می آمدیم، برای کسب مدال می آمدیم. اما به وضوح مشاهده می کنیم که این اتفاق نیافتاد و این چیزی است که در ورزش اتفاق می افتد.
ادامه مطلب ...