انتخاب دسته بندی

مرحله حذفی و نهایی

اظهارات سرمربی و کاپیتان روسیه پس از شکست در دیدار رده بندی المپیک

آلکنو، سرمربی روسیه: زمانیکه ما در اتوبوس بودیم و به اینجا می آمدیم، برای کسب مدال می آمدیم. اما به وضوح مشاهده می کنیم که این اتفاق نیافتاد و این چیزی است که در ورزش اتفاق می افتد.
ادامه مطلب ...