آریاورزش
هدف این مجله اینترنتی پوشش همه جانبه والیبال ایران و جهان در سطح مردان و بانوان بوده تا بتوانیم به مدد این رشته اخلاق گرا مرزهای فرهنگی را جدای از تعصبات قومی و نژادی چه در سطح ملی و چه جهانی به هم نزدیکتر کنیم.

📀 ویدئوی کامل HD مسابقه والیبال: امید ایران – امید آرژانتین (اختصاصی/گزارش انگلیسی)

این محتوا برای مشترکان محدود